Prohlášení CK  AZUR REIZEN, s.r.o.Vážení klienti,

s lítostí Vám oznamujeme, že CK AZUR REIZEN, s.r.o. není schopna dostát svým závazkům plynoucím z uzavřených smluv o zájezdu s klienty, a proto je nucena po 21 letech činnosti vyhlásit dne 11.9.2017 svůj úpadek.

Pro tento případ je CK v dostatečné míře pojištěna u České podnikatelské pojišťovny, jejíž zástupci budou řešit všechny Vaše případné pohledávky.Děkujeme Vám za pochopení.


AZUR REIZEN, s.r.o.